Dette indlæg er gammelt og kan indeholde fejlagtig information.

Information vedr. fraflytningssyn (move-out inspection) - coronavirus

- For English, please scroll down

Vi får – forståeligt nok – mange spørgsmål i disse dage om, hvordan vi håndterer fraflytningssyn i lyset af coronavirus.

Vi afholder fortsat fraflytningssyn efter planen, dog med en række forbehold:
  • Vi møder dig/jer uden for opgangen eller rækkehuset
  • Vi giver ikke hånd og holder generelt 1-2 meters afstand. Det er ikke et udtryk for uhøflighed, men blot for at være på den sikre side
  • Hvis du er syg/udviser tegn på hoste, feber eller influenzalignende symptomer, kan du ikke deltage i selve synet, men bedes vente udenfor
Selve fraflytningsrapporten modtager du med e-mail lige efter synet.
Vi håber på din forståelse og samarbejde – Og at du vil kontakte os for at aftale en ny tid, hvis nogen i husstanden bliver syge med influenzalignende symptomer som fx hoste, åndenød og feber forud for fraflytningssynet.
Du kan følge med i Heimstadens løbende tiltag og særlige forhold ifm. coronavirussen på vores kundeforum.

Find din beboermappe på beboersiden
Husk, at du altid er velkommen til at kontakte Heimstadens kundeservice, hvis du har spørgsmål til din fraflytning eller andet. Du finder kontaktinformationer på beboersiden, hvor du også kan finde informationer og praktiske oplysninger omkring din bolig.

---

These days we receive a lot of questions about how we handle the situation with residents moving out of their rentals in the light of the coronavirus.
For your information, we will continue with our move-out inspections; however, we have taken some precautions due to the corona situation:
  • We will meet you outside, at the front door or entrance to the building
  • We do not shake hands and we generally keep a distance of 1-2 meters. It is not a sign of disrespect, but a precaution we take to make sure that we stay on the safe side
  • If you are feeling ill/show signs of cough, fever or flu-like symptoms, you cannot attend the inspection but will have to wait outside
You will receive the move-out report by email right after the inspection.
We hope for your understanding and cooperation - And that you will contact us to make a new appointment if someone in your household gets flu-like symptoms with e.g. cough, shortness of breath and fever prior to the move-out inspection.
You can follow our ongoing updates on Heimstaden's customer forum.

Find your resident folder at the Residents Page
You are always very welcome to contact Heimstaden’s customer service, if you have any questions in relation to moving out or anything else. You will find the relevant contact details at the Residents Page (beboersiden), where you will also be able to find other information and practical details related to your home.

Heimstaden

Tilføj kommentar eller skriv et nyt indlæg

Dit navn og indlæg kan ses af alle. Din e-mail vises aldrig offentligt.