Information vedr. indflytningssyn (move-in inspection) - coronavirus

- For English, please scroll down

Vi får – forståeligt nok – mange forespørgsler i disse dage, om du/I fortsat kan flytte ind i jeres nye lejebolig. Svaret er: Ja, det kan I godt!
Vi afholder fortsat indflytningssyn efter planen, dog med en række forbehold i lyset af corona-situationen:
  • Vi møder dig/jer uden for opgangen eller rækkehuset
  • Vi giver ikke hånd og holder generelt 1-2 meters afstand. Det er ikke et udtryk for uhøflighed, men blot for at være på den sikre side
  • Vi tager jer ikke med på den store rundtur, men forklarer tydeligt, hvor postkasse, depotrum, cykelskur m.m. er
  • Hvis du er syg/udviser tegn på hoste, feber eller influenzalignende symptomer, kan du ikke deltage i selve synet, men bedes vente udenfor
Indflytningsrapporten modtager du med e-mail lige efter synet. Du modtager også en e-mail med et link til indregistrering af fejl og mangler inden for 14 dage.

Vi håber på din/jeres forståelse og samarbejde i disse tilfælde – Og at du som kommende beboer vil kontakte os for at aftale en ny tid, hvis nogen i husstanden bliver syge med influenzalignende symptomer med fx hoste, åndenød og feber forud for indflytningssynet.
Du/I kan følge med i vores løbende opdateringer om Heimstadens tiltag og særlige forhold ifm. coronavirussen på vores kundeforum.

Find din beboermappe på beboersiden
Husk, at du altid er velkommen til at kontakte Heimstadens kundeservice, hvis du har spørgsmål til din indflytning eller andet. Du finder kontaktinformationer på beboersiden, hvor du også kan finde informationer og praktiske oplysninger omkring din bolig.

---

These days we receive a lot of questions about whether you can still move into your new home. The answer is: Yes, you can!
We will continue with our move-in inspections; however, we have taken some precautions due to the corona situation:
  • We will meet you outside, at the front door or entrance to the building
  • We do not shake hands and we generally keep a distance of 1-2 meters. It is not a sign of disrespect, but a precaution we take to make sure that we stay on the safe side
  • We will not take you on the big tour around the property, but we will clearly explain to you where the mailbox, storage room, bicycle shed etc. is
  • If you are feeling ill/show signs of cough, fever or flu-like symptoms, you cannot attend the inspection but will have to wait outside
You will receive the move-in report by email right after the inspection. You will also receive an email with a link for registering defects and snags within 14 days.
We hope for your understanding and cooperation - And that you, as a future resident, will contact us to make a new appointment if someone in your household gets flu-like symptoms with e.g. cough, shortness of breath and fever prior to the inspection.
You can follow our ongoing updates on Heimstaden's customer forum.

Find your resident folder at the Residents Page
You are always very welcome to contact Heimstaden’s customer service, if you have any questions in relation to moving in or anything else. You will find the relevant contact details at the Residents Page (beboersiden), where you will also be able to find other information and practical details related to your home.

Heimstaden

Tilføj kommentar eller skriv et nyt indlæg

Dit navn og indlæg kan ses af alle. Din e-mail vises aldrig offentligt.