Dette indlæg er gammelt og kan indeholde fejlagtig information.

Information vedr. udskudt frist for forbrugsregnskaber (water and heating accounts) - coronavirus

- for English, please scroll down

Regeringen har forlænget fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber overfor lejere i både boliglejemål og erhvervslejemål som et led i håndteringen af COVID-19.

Under normale omstændigheder skal forbrugsregnskaberne for vand og varme være hos lejerne senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Men grundet COVID-19 kan det være svært at overholde disse frister, idet der stadig er mange forbrugsmålere, der aflæses manuelt. Det vil således ikke være muligt at aflæse disse målere uden at risikere smittespredning.

Derfor har Erhvervsministeren og Boligministeren givet en midlertidig dispensation til den 4. oktober 2020 for fremsendelse af forbrugsregnskaber til lejerne.

Hvis du har spørgsmål til dit forbrug og opkrævning for samme, er du velkommen til at kontakte Heimstadens kundeservice - se kontaktformular og øvrige kontaktoplysninger på Beboersiden.

---

The Danish government has extended the deadline for presentation of consumption accounts to tenants in both residential and commercial leases as part of the handling of COVID-19.

Under normal circumstances, water and heat consumption accounts should be sent to tenants no later than four months after the end of the financial year. However, due to COVID-19, it may be difficult to meet these deadlines, as many consumption meters are read manually. Thus, it will not be possible to read these meters without risking infection spread.

Therefore, the Danish Minister of Business and the Danish Minister of Housing has granted a temporary exemption until October 4, 2020 for the transmission of consumption accounts to tenants.

If you have any questions about your consumption and accounting of this, you are welcome to contact Heimstadens customer service - see contact form and other contact information on the Resident's Page.
Heimstaden

Tilføj kommentar eller skriv et nyt indlæg

Dit navn og indlæg kan ses af alle. Din e-mail vises aldrig offentligt.