Til seneste kommentar

Nyt huslejeloft (NPI) – hvad så?

Folketinget vedtog i september 2022 en midlertidig lov om loft over huslejestigninger

I følge aftalen må huslejen i de lejemål, hvor huslejen reguleres efter nettoprisindekset (NPI), højst stige fire procent om året de næste to år. Dog må huslejen gerne stige mere end de fire procent, hvis udlejer kan dokumentere, at driftsudgifterne er steget med mere end fire procent i forhold til året før.

Aftalen gælder foreløbigt i en periode frem til og med 2023 – og kun i de tilfælde at NPI stiger med mere end fire procent i forhold til året før.

Loven trådte i kraft pr. den 30. september 2022, men har også virkning på de lejereguleringer, som er gennemført inden lovens ikrafttræden (og hvor huslejen altså er reguleret med over fire procent).

Vi får mange spørgsmål fra beboere om emnet og har derfor samlet denne FAQ, hvor vi forsøger at besvare spørgsmålene på bedste vis:

Ofte stillede spørgsmål
 • Hvornår bliver min husleje reguleret?

  Husleje i en lejebolig må kun reguleres en gang om året i modsætning til andre produkter. I din lejekontrakt paragraf 11 fremgår det, hvornår din husleje bliver reguleret.

  Langt de fleste huslejer bliver reguleret efter NPI (få huslejer reguleres efter trappeleje, som dog blev udfaset med den nye lejelov i 2015).

  Vi varsler altid huslejereguleringen, inden den træder i kraft.

 • Hvem gælder huslejeloftet på fire procent for?

  Huslejeloftet gælder for alle lejere, der bor til markedsleje, og som er blevet – eller bliver – huslejereguleret i 2022 og 2023, og hvor NPI er mere end fire procent sammenlignet med året før.

  Det betyder at huslejeloftet ikke gælder lejere, hvor huslejen reguleres efter OMK. Så kan din leje godt blive reguleret med mere end fire procent.

  Hvis der ikke står noget om nettoprisindekset (NPI) i din lejekontrakt, reguleres din leje efter OMK (omkostningsbestemt husleje).

 • Jeg er blevet reguleret mere end fire procent før 30. september – hvad gælder så?

  Der er altid tre måneders varsling på huslejeændringer – medmindre der er aftalt særlige forhold i din lejekontrakt. Det gælder både, når huslejen reguleres op og ned.

  Da loven blev vedtaget pr. 30 september 2022, betyder det, at huslejeloftet træder i kraft, når dit varsel udløber med udgangen af året.

  Det vil sige, at huslejeloftet træder i kraft den 1. januar 2023

 •  Får jeg penge tilbage, hvis jeg er reguleret mere end fire procent i 2022?

  Du får ikke penge tilbage på huslejen, hvis din husleje er blevet reguleret mere end fire procent frem til 30. september 2022, da det skete under gældende lovgivning på dette tidspunkt.

  Der er altid tre måneders varsling på huslejeændringer – medmindre der er aftalt særlige forhold i din lejekontrakt. Det gælder både, når huslejen reguleres op og ned. Da loven blev vedtaget pr. 30 september 2022, betyder det, at huslejeloftet træder i kraft, når dit varsel udløber med udgangen af året.

  Det betyder at din husleje vil blive nedreguleret svarende til fire procent pr. 1 januar 2023.

  Hvis dit depositum og forudbetalte leje er blevet reguleret op med mere end fire procent, vil differencen på dette blive tilbagebetalt efter 1. januar 2023.

 • Skal jeg gøre noget selv?

  Du skal ikke foretage dig noget i forbindelse med huslejeloftet. Reguleringen sker automatisk, og Heimstaden varsler dig/jer forud for reguleringen – både når vi regulerer op og regulerer ned.
Heimstaden

Tilføj kommentar eller skriv et nyt indlæg

Dit navn og indlæg kan ses af alle. Din e-mail vises aldrig offentligt.